Budowa i działanie ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe może stanowić główne źródło ciepła w pomieszczeniu lub też dodatek do ogrzewania tradycyjnego. System równomiernie oddaje ciepło, dzięki czemu w całym wnętrzu utrzymuje się taka sama temperatura. Wydajność ogrzewania zależy jednak od odpowiedniego doboru instalacji oraz jej właściwego montażu. Do najpopularniejszych rodzajów tej formy ogrzewania płaszczyznowego zalicza się ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne. O tym, jak działają te dwa systemy oraz z czego są zbudowane, piszemy poniżej.

Z jakich elementów się składa i jak działa ogrzewanie podłogowe wodne?

Ogrzewanie podłogowe w Stargardzie wykonuje firma CMB Technika Grzewcza. Wodna podłogówka to system rur, przez które przepływa ogrzewana woda. Instalacja składa się z kilku warstw:

  • W pierwszej kolejności na posadzce wykonuje się izolację przeciwwilgociową. Stosuje się w tym celu różnego rodzaju folie.
  • Następną warstwę tworzy izolacja cieplna. Do jej wykonania używa się płyt izolacyjnych, które mają ograniczać straty ciepła.
  • Na izolacji rozkłada się rury grzewcze (z tworzyw sztucznych lub miedzi).
  • Po ich rozłożeniu przygotowuje się wylewkę betonową.
  • Na koniec wykańcza się podłogę, kładąc np. płytki.

Taką instalację łączy się z systemem centralnego ogrzewania, który odpowiada za podgrzewanie wody. Ogrzewanie podłogowe wodne działa na zasadach promieniowania i konwekcji. Ogrzana woda za pomocą rozdzielacza rozprowadzana jest w rurach, dzięki czemu spod podłogi emitowane jest ciepło.

Na czym polega działanie ogrzewania podłogowego elektrycznego?

Do montażu ogrzewania podłogowego elektrycznego wykorzystuje się trzy rozwiązania. Zastosowanie znajdują przewody grzewcze, maty grzewcze lub folie grzewcze, które umieszczone pod podłogą, przekazują ciepło do pomieszczenia. Kable grzewcze tak, jak w systemie ogrzewania podłogowego wodnego, kładzie się na odpowiednio przygotowanej wylewce betonowej. Położenie mat i folii nie wymaga specjalnego przygotowania podłoża. Można je przykleić bezpośrednio do wylewki, izolacji, a nawet starej posadzki. Po ułożeniu elementów przykrywa się je warstwą kleju i pokrywa płytkami, terakotą lub parkietem. Obsługę elektrycznej podłogówki umożliwia termostat.